Biro MGBM

JAWATANKUASA
HAL EHWAL ANTARABANGSA
Pengerusi: Mohd Ridhwan bin Mohd Ali

 

Timbalan Pengerusi: Nasrul bin Ahmad

 

HARI DAN MINGGU BELIA NEGARA
Pengerusi: Nasrul bin Ahmad

 

Timbalan Pengerusi: Mohd Hasrul bin Hassan

 

PEMBANGUNAN MANUSIA, GEJALA SOSIAL & DADAH
Pengerusi: Dr. Bong Wen Hao

 

PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
Pengerusi: Ravi a/l Devaras

 

Timbalan Pengerusi: Arif Faiz bin Zainuddin

 

PERINDUSTRIAN, EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN
Pengerusi: Mohamad Arib bin Abu Kasim

 

Timbalan Pengerusi: Mohd Zahiruddin bin Ahmad

 

PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
Pengerusi: Mohd Bukhairi bin Baharudin

 

Timbalan Pengerusi:: Ahmad Fairus bin Mohamad

 

HAL EHWAL WANITA DAN KELUARGA
Pengerusi: Rabiatul Adawiyah binti Abd. Aziz

 

Timbalan Pengerusi: Salina binti Dolmat

 

PENTADBIRAN DAN KESUKARELAAN
Pengerusi: Mohd Razali bin Baharon

 

KEWANGAN
Pengerusi: Linesh Khandar a/l Babu @ Harshad Kumar

 

PENERANGAN, PENERBITAN DAN MEDIA
Pengerusi: Mohd Ismanizam bin Ismail

 

Timbalan Pengerusi: Mohd Ridhuan bin Hashim

 

 PENGURUSAN
 Pengerusi: Mohd Ridhwan bin Mohd Ali

 

Timbalan Pengerusi: Nasrul bin Ahmad

 

PERPADUAN DAN INTERGRASI NASIONAL
Pengerusi: Zaiton binti Sidek

 

Timbalan Pengerusi: Ervin a/l Joseph

 

KEBUDAYAAN, SUKAN DAN HIDUP SIHAT
Pengerusi: Mohd Tajuddin bin Abd. Ghani

 

Timbalan Pengerusi: Zaini bin Muhammad

 

MPBN DAN PARLIMEN BELIA
Pengerusi: Mohd Hasrul bin Hasan

 

Timbalan Pengerusi: Mohd Bukhairy bin Rabu

 

LATIHAN DAN KEPIMPINAN
Pengerusi: Yusni bin Abd Wahab

 

Timbalan Pengerusi: Muhammad Shafiq bin Ab Majid

 

PROFESIONAL DAN SISWAZAH MUDA
Pengerusi : Mohamad Arib bin Abu Kasim

 

Timbalan Pengerusi: Muhammad Nazri bin Ramli

 

PEMBANGUNAN LESTARI
Pengerusi : Wong Soon Yu

 

Timbalan Pengerusi: Mohd Aidhil bin Mohd Sani